Petr Koukal Jakub Ptačin Juraj Podmanický Jano Gordulič Juraj Stankay
Juraj Stankay Jano Gordulič Juraj Podmanický Jakub Ptačin Petr Koukal
Marta Nováková
Manažérka roka 2016, prezidentka Zväzu obchodu a cestovného ruchu ČR

Možnosť zapojiť sa do súťaže bola ukončená.